รายงานการสอน วันอังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

เข้าเรียนทั้งหมด 0.00
ร้อยละ
เรียน On-Hand เฉลี่ย 0.00
ร้อยละ
เรียน Online เฉลี่ย 0.00
ร้อยละ
เรียนรูปแบบอื่นๆ เฉลี่ย 0.00
ร้อยละ

รายงานการสอนออนไลน์ทั้งหมด


รอการบันทึกข้อมูลรอการบันทึกข้อมูลรอการบันทึกข้อมูล
ที่ วันที่รายงาน วิชา-ชั้น( เข้าเรียน) ผู้สอน
117 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
217 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
316 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
416 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
511 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
611 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
710 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
810 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
910 มี.ค. 65การงานอาชีพ ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
1009 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1109 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1208 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1308 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1408 มี.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
1507 มี.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1607 มี.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
1714 ม.ค. 65การเขียนโปรแกรมภาษา HTML ม.3 (65.08)ธนทัต นามวัฒน์
1814 ม.ค. 65ประวัติศาสตร์ ป.6 (58.22)ทิพวรรณ สุหงสา
1914 ม.ค. 65การงานอาชีพ ป.6 (58.22)ทิพวรรณ สุหงสา
2014 ม.ค. 65คณิตศาสตร? ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
2114 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
2214 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
2314 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
2414 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
2514 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
2614 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
2714 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
2813 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
2913 ม.ค. 65สุขศึกษา ม.2 (52.94)ธนทัต นามวัฒน์
3013 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
3113 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
3213 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
3313 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
3413 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
3513 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
3613 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
3713 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
3813 ม.ค. 65การงานอาชีพ ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
3912 ม.ค. 65วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เทคโนโลยี) ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
4012 ม.ค. 65คอมพิวเตอร์กราฟิก ม.1 (60.00)ธนทัต นามวัฒน์
4112 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
4212 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
4312 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
4412 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
4512 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
4612 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
4712 ม.ค. 65ภาษาอังกฤษ ป.6 (61.34)ทิพวรรณ สุหงสา
4811 ม.ค. 65ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.3 (100.00)ปัณฑิตา มะลิงาม
4911 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
5011 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.5 (100.00)เกษราภรณ์ มุ่งดี
5111 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
5211 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
5311 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
5411 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
5511 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
5611 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
5711 ม.ค. 65วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1 (200.00)สิริลักษณ์ สุดใส
5811 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
5910 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
6010 ม.ค. 65หน้าที่พลเมือง ม.3 (60.32)ธนทัต นามวัฒน์
6110 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
6210 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
6310 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
6410 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
6510 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
6610 ม.ค. 65วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 (100.00)สิริลักษณ์ สุดใส
6710 ม.ค. 65วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 (100.00)สิริลักษณ์ สุดใส
6810 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
6910 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
7007 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
7107 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
7207 ม.ค. 65ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
7307 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
7407 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
7507 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
7607 ม.ค. 65วิทยาการคำนวณ ม.2 (71.43)ธนทัต นามวัฒน์
7707 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
7807 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
7907 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
8007 ม.ค. 65ทัศนศิลป์ ป.5 (100.00)สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
8107 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
8207 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
8307 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
8407 ม.ค. 65วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 (100.00)สิริลักษณ์ สุดใส
8507 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
8606 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
8706 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
8806 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
8906 ม.ค. 65ทัศนศิลป์ ป.4 (100.00)สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
9006 ม.ค. 65ภาษาอังกฤษ ป.6 (61.34)ทิพวรรณ สุหงสา
9106 ม.ค. 65ประวัติศาสตร์ ป.6 (50.68)ทิพวรรณ สุหงสา
9206 ม.ค. 65การงานอาชีพ ป.6 (50.00)ทิพวรรณ สุหงสา
9306 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
9406 ม.ค. 65การงานอาชีพ ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
9506 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
9606 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
9706 ม.ค. 65ดนตรีนาฏศิลป์ ป.4 (100.00)จิราวรรณ มุมทอง
9806 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (200.00)นันทินี กงแก้ว
9906 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (200.00)นันทินี กงแก้ว
10006 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
10106 ม.ค. 65ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (71.43)ไอรัตดา วันชา
10206 ม.ค. 65วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.2 (100.00)สิริลักษณ์ สุดใส
10306 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.5 (100.00)เกษราภรณ์ มุ่งดี
10406 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
10505 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
10605 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
10705 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
10805 ม.ค. 65วิทยาศาสตร์ ป.4 (100.00)นริสรา เกษศรี
10905 ม.ค. 65วิทยาการคำนวณ ม.1 (67.27)ธนทัต นามวัฒน์
11005 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
11105 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
11205 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.5 (100.00)เกษราภรณ์ มุ่งดี
11305 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
11405 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
11505 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (100.00)สุณิสา พวงประยงค์
11605 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
11705 ม.ค. 65ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
11805 ม.ค. 65ทัศนศิลป์ ม.3 (100.00)สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
11905 ม.ค. 65ดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (100.00)จิราวรรณ มุมทอง
12004 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.5 (100.00)ศุภวดี สุคันธรัต
12104 ม.ค. 65วิทยาการคำนวณ ม.3 (73.02)ธนทัต นามวัฒน์
12204 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
12304 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
12404 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
12504 ม.ค. 65ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
12604 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
12704 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.3 (93.33)ปิยฉัตร อินทร์นุช
12804 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
12904 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
13004 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
13104 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
13204 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
13304 ม.ค. 65ทัศนศิลป์ ป.6 (100.00)สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
13404 ม.ค. 65สังคมศึกษา ป.4 (41.32)สุณิสา พวงประยงค์
13504 ม.ค. 65คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
13604 ม.ค. 65ภาษาไทยกับคณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
13704 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.5 (54.49)เกษราภรณ์ มุ่งดี
13804 ม.ค. 65ภาษาไทย ป.1 (100.00)ประยง สันธิ
13904 ม.ค. 65ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
14004 ม.ค. 65ดนตรีนาฏศิลป์ ม.3 (100.00)จิราวรรณ มุมทอง
14101 ธ.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (96.30)อำนวย ไกรเกตุ
14201 พ.ย. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
14301 พ.ย. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (60.32)ธนทัต นามวัฒน์
14418 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
14517 ก.ย. 64วิทยาการคำนวณ ม.2 (51.35)ธนทัต นามวัฒน์
14617 ก.ย. 64วิทยาการคำนวณ ม.1 (54.55)ธนทัต นามวัฒน์
14717 ก.ย. 64การเขียนโปรแกรม ภาษา HTML ม.3 (50.79)ธนทัต นามวัฒน์
14817 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ( วันที่ 13 กันยายน 2564 - 1ึ7 กันยายน 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
14917 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
15017 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ ป.3 (67.80)ภรกัญ รักดี
15117 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
15217 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
15316 ก.ย. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ หน่วยที่15 ต้นไม้ที่รัก สอนวันที่6กันยายน-10 กันยายน 2564 อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
15416 ก.ย. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ หน่วยที่16 หินดินทราย สอนวันที่13กันยายน-17 กันยายน 2564 อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
15516 ก.ย. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
15616 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
15716 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
15815 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
15915 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (84.75)ภรกัญ รักดี
16015 ก.ย. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
16114 ก.ย. 64ทัศนศิลป์ ป.6 (100.00)สันต์ฤทัย หล้าล้ำ
16214 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.3 (141.38)กัลยา สวรรค์จุติ
16314 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
16414 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.5 (71.34)เกษราภรณ์ มุ่งดี
16514 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
16613 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
16713 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
16813 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
16913 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.5 (73.25)เกษราภรณ์ มุ่งดี
17013 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
17113 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
17213 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
17313 ก.ย. 64ภาษาอังกฤ ป.3 (67.80)ภรกัญ รักดี
17413 ก.ย. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
17511 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
17611 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ( วันที่ 6 กันยายน 2564 - 11 กันยายน 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
17711 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
17811 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
17911 ก.ย. 64ภาษาไทย ครั้งที่ 9 (6-11 ก.ย.64) ป.3 (100.00)พจนา กงแก้ว
18010 ก.ย. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (50.79)ธนทัต นามวัฒน์
18110 ก.ย. 64สังคมศึกษา ป.5 (57.32)ศุภวดี สุคันธรัต
18210 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
18310 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
18410 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
18510 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (76.27)ภรกัญ รักดี
18610 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
18710 ก.ย. 64การงานอาชีพ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
18809 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
18909 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ ป.6 (52.94)ทิพวรรณ สุหงสา
19009 ก.ย. 64การงานอาชีพ ป.6 (42.86)ทิพวรรณ สุหงสา
19109 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
19209 ก.ย. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
19309 ก.ย. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (100.00)ไอรัตดา วันชา
19408 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
19508 ก.ย. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
19608 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (84.75)ภรกัญ รักดี
19708 ก.ย. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
19808 ก.ย. 64สุขศึกษา ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
19907 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
20007 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
20107 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
20207 ก.ย. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
20306 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
20406 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
20506 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
20606 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
20706 ก.ย. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
20806 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (84.75)ภรกัญ รักดี
20906 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
21005 ก.ย. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ หน่วยที่13 ของเล่นของใช้ สอนวันที่23-27 สิงหาคม 2564 อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
21105 ก.ย. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ หน่วยที่14 ชุมชนของเรา สอนวันที่30กันยายน-3 สิงหาคม 2564 อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
21203 ก.ย. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 (21.82)รุ่งนภา สลิน
21303 ก.ย. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 (33.33)รุ่งนภา สลิน
21403 ก.ย. 64สังคมศึกษา ป.5 (68.79)ศุภวดี สุคันธรัต
21503 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ( วันที่ 30 สิงหาคม 2564 - 3 กันยายน 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
21603 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
21703 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
21803 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
21903 ก.ย. 64ภาษาไทย ครั้งที่ 8 (30 ส.ค.-3 ก.ย. 64) ป.3 (100.00)พจนา กงแก้ว
22003 ก.ย. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
22103 ก.ย. 64การงานอาชีพ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
22203 ก.ย. 64คณิตศาสตร์(30 ส.ค.-3 ก.ย. 64) ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
22303 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (100.00)ภรกัญ รักดี
22403 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
22503 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
22602 ก.ย. 64ประวัติศาสตร์ ป.5 (63.06)ศุภวดี สุคันธรัต
22702 ก.ย. 64การงานอาชีพ ป.6 (42.18)ทิพวรรณ สุหงสา
22802 ก.ย. 64ประวัติศาสตร์ ป.6 (42.18)ทิพวรรณ สุหงสา
22902 ก.ย. 64สุขศึกษา ม.2 (64.71)ธนทัต นามวัฒน์
23002 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
23102 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.5 (88.54)เกษราภรณ์ มุ่งดี
23202 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
23302 ก.ย. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (100.00)ไอรัตดา วันชา
23402 ก.ย. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
23501 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
23601 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
23701 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
23801 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
23901 ก.ย. 64คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.1 (40.00)ธนทัต นามวัฒน์
24001 ก.ย. 64ภาษาอังกฤษ ป.6 (52.10)ทิพวรรณ สุหงสา
24101 ก.ย. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ป.1 (100.00)อำนวย ไกรเกตุ
24201 ก.ย. 64ภาษาไทย ป.5 (76.43)เกษราภรณ์ มุ่งดี
24301 ก.ย. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
24401 ก.ย. 64สุขศึกษา ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
24501 ก.ย. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
24631 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
24731 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
24831 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (76.43)เกษราภรณ์ มุ่งดี
24931 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
25031 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
25131 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
25231 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
25330 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
25430 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
25530 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
25630 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
25730 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
25830 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (67.80)ภรกัญ รักดี
25930 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
26030 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
26130 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
26229 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)พิมลพรรณ สันธิ
26328 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
26428 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ( วันที่ 23 สิงหาคม 2564 - 28 สิงหาคม 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
26528 ส.ค. 64คณิตฅาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
26628 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
26728 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
26828 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
26928 ส.ค. 64ภาษาไทย ครั้งที่ 7 (23-27ส.ค.) ป.3 (100.00)พจนา กงแก้ว
27027 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.2 (100.00)ศิริลักษณ์ ช่วยชู
27127 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (79.62)ศุภวดี สุคันธรัต
27227 ส.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.3 (58.73)ธนทัต นามวัฒน์
27327 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
27427 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (76.27)ภรกัญ รักดี
27527 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.3 (127.59)กัลยา สวรรค์จุติ
27627 ส.ค. 64คณิต,ภาษาไทย ป.2 (100.00)พิมพ์วรา ศิริไสย
27727 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
27827 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
27927 ส.ค. 64คณิตศาสตร์(23-27 ส.ค.64) ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
28027 ส.ค. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (76.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
28127 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
28227 ส.ค. 64การงานอาชีพ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
28326 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (76.27)ภรกัญ รักดี
28426 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.5 (81.53)ศุภวดี สุคันธรัต
28526 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (100.00)ไอรัตดา วันชา
28626 ส.ค. 64สุขศึกษา ม.2 (58.82)ธนทัต นามวัฒน์
28726 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (80.25)เกษราภรณ์ มุ่งดี
28826 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
28926 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
29026 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
29125 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
29225 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (89.17)เกษราภรณ์ มุ่งดี
29325 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
29425 ส.ค. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
29525 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ ป.6 (55.08)ทิพวรรณ สุหงสา
29625 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
29725 ส.ค. 64สุขศึกษา ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
29825 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
29925 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
30024 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.3 (134.48)กัลยา สวรรค์จุติ
30124 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (87.90)ศุภวดี สุคันธรัต
30224 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
30324 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
30424 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
30524 ส.ค. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)อำนวย ไกรเกตุ
30624 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (82.80)เกษราภรณ์ มุ่งดี
30724 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.3 (158.62)กัลยา สวรรค์จุติ
30824 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
30924 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
31024 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
31123 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
31223 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (84.75)ภรกัญ รักดี
31323 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
31423 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
31523 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
31623 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ป.2 (100.00)นฤมล แสงทอง
31723 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
31823 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
31923 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (82.80)เกษราภรณ์ มุ่งดี
32023 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
32123 ส.ค. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (55.56)ธนทัต นามวัฒน์
32223 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
32321 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
32421 ส.ค. 64การศึกษาปฐมวัย อ.3 (100.00)ศศิธร ธรรมบรรเทิง
32521 ส.ค. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ หน่วยที่12 รักเมืองไทย สอนวันที่16-20 สิงหาคม 2564 อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
32620 ส.ค. 64คณิตศาสตร์(16-20 ส.ค.64) ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
32720 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
32820 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
32920 ส.ค. 64การงานอาชีพ ป.5 (100.00)ไอรัตดา วันชา
33020 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
33120 ส.ค. 64ภาษาไทยครั้งที่ 6 (16-20 สิงหาคม 2564) ป.3 (100.00)พจนา กงแก้ว
33220 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
33320 ส.ค. 64ภาษาไทย ( 16 สิงหาคม 2564 - 20 สิงหาคม 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
33420 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (87.26)ศุภวดี สุคันธรัต
33520 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
33620 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (84.75)ภรกัญ รักดี
33720 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
33820 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
33919 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (78.98)เกษราภรณ์ มุ่งดี
34019 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.5 (79.62)ศุภวดี สุคันธรัต
34119 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.3 (36.51)รุ่งนภา สลิน
34219 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
34319 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (63.27)ไอรัตดา วันชา
34419 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ (4 ห้องเรียน) ป.6 (54.70)ทิพวรรณ สุหงสา
34519 ส.ค. 64การงานอาชีพ ป.6 (46.26)ทิพวรรณ สุหงสา
34619 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.6 (46.26)ทิพวรรณ สุหงสา
34719 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
34819 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
34918 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
35018 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
35118 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.1 (61.82)ธนทัต นามวัฒน์
35218 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.2 (32.43)รุ่งนภา สลิน
35318 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (100.00)ภรกัญ รักดี
35418 ส.ค. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
35518 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
35618 ส.ค. 64สุขศึกษา ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
35717 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
35817 ส.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.2 (78.38)ธนทัต นามวัฒน์
35917 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
36017 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (61.78)ศุภวดี สุคันธรัต
36117 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
36217 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.1 (21.82)รุ่งนภา สลิน
36317 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (85.99)เกษราภรณ์ มุ่งดี
36417 ส.ค. 64ภาาาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
36517 ส.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.3 (76.19)ธนทัต นามวัฒน์
36617 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.3 (200.00)กัลยา สวรรค์จุติ
36717 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
36817 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
36916 ส.ค. 64ภาษาไทย ครั้งที่ 5 (9-13 สิงหาคม 2564) ป.3 (100.00)พจนา กงแก้ว
37016 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (73.25)เกษราภรณ์ มุ่งดี
37116 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (73.25)เกษราภรณ์ มุ่งดี
37216 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
37316 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
37416 ส.ค. 64การศึกษาปฐมวัย อ.2 (96.00)ภัทรพร จันทร์วิเศษกุล
37516 ส.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.1 (56.36)ธนทัต นามวัฒน์
37616 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
37716 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
37816 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
37916 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
38016 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (100.00)สุชญา สุวรรณมณี
38116 ส.ค. 64ภาาาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
38216 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
38316 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
38416 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (100.00)ภรกัญ รักดี
38515 ส.ค. 64คณิตศาสตร์,ภาษาไทย ป.2 (100.00)พิมพ์วรา ศิริไสย
38615 ส.ค. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
38714 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.3 (120.69)กัลยา สวรรค์จุติ
38814 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
38914 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ป.2 (100.00)นฤมล แสงทอง
39014 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
39114 ส.ค. 64วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป. 1, ป. 2, ป. 3, ป. 4 และ ป. 6 ป.1 (72.02)ประยง สันธิ
39214 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)พิมลพรรณ สันธิ
39313 ส.ค. 64สังคมศึกษา ม.3 (87.30)กิตติมา สาลิวงษ์
39413 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
39513 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.5 (70.06)ศุภวดี สุคันธรัต
39613 ส.ค. 64ภาษาไทย ( 9 สิงหาคม 2564 - 13 สิงหาคม 2564 ) ป.3 (100.00)สุขกาย ซ่อนจันทร์
39713 ส.ค. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (61.90)ธนทัต นามวัฒน์
39813 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)ศันสนีย์ เกิดโภค
39913 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.5 (44.59)ไอรัตดา วันชา
40013 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
40113 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
40213 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
40313 ส.ค. 64หน่วยวันแม่ แห่งชาติ อ.3 (100.00)วราลักษณ์ บวรโมทย์
40413 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
40513 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (98.64)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
40613 ส.ค. 64วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.1 (100.00)สิริลักษณ์ สุดใส
40713 ส.ค. 64คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (100.00)ศุภกานต์ มีศรี
40813 ส.ค. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (76.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
40913 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (56.36)สุชญา สุวรรณมณี
41013 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (35.29)สุชญา สุวรรณมณี
41113 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
41212 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (59.87)เกษราภรณ์ มุ่งดี
41312 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (93.63)ศุภวดี สุคันธรัต
41412 ส.ค. 64สุขศึกษา ม.2 (89.19)ธนทัต นามวัฒน์
41512 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
41612 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
41712 ส.ค. 64ดนตรี-นาฏศิลป์ ป.6 (55.78)ไอรัตดา วันชา
41812 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ? ป.3 (100.00)ภรกัญ รักดี
41912 ส.ค. 64 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 (100.00)ศุภกานต์ มีศรี
42012 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
42112 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
42211 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
42311 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (78.98)เกษราภรณ์ มุ่งดี
42411 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.4 (100.00)กชพร สุวรรณมณี
42511 ส.ค. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
42611 ส.ค. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
42711 ส.ค. 64ทุกกลุ่มประสบการณ์ อ.3 (100.00)พูนสุข ฤกษ์ศรี
42811 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
42911 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)กชพร สุวรรณมณี
43011 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.1 (63.64)ธนทัต นามวัฒน์
43111 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
43211 ส.ค. 64คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 (100.00)ศุภกานต์ มีศรี
43311 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษ ป.6 (49.66)ทิพวรรณ สุหงสา
43411 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (54.55)สุชญา สุวรรณมณี
43511 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (29.41)สุชญา สุวรรณมณี
43611 ส.ค. 64สุขศึกษา ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
43711 ส.ค. 64วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
43811 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
43911 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
44010 ส.ค. 64สังคมศึกษา ป.5 (87.26)ศุภวดี สุคันธรัต
44110 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 (100.00)วิโชค พิศเพ็ง
44210 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (66.88)เกษราภรณ์ มุ่งดี
44310 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
44410 ส.ค. 64เสริมประสบการณ์หน่วย รักเมืองไทย อ.2 (100.00)จิรัชญา เกษรบัว
44510 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
44610 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.6 (48.98)ทิพวรรณ สุหงสา
44710 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
44810 ส.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.3 (73.02)ธนทัต นามวัฒน์
44910 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
45010 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
45110 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
45210 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
45310 ส.ค. 64คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 (100.00)ศุภกานต์ มีศรี
45410 ส.ค. 64ภาาาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
45510 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
45609 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.3 (100.00)ปิยฉัตร อินทร์นุช
45709 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.5 (100.00)เกษราภรณ์ มุ่งดี
45809 ส.ค. 64ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ป.1 (0.00)วรรณา เอี่ยมสะอาด
45909 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ป.5 (100.00)รัชนีกร ธรรมสุข
46009 ส.ค. 64ภาาาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
46109 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.4 (100.00)กฤตพร เจริญ
46209 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)อำนวย ไกรเกตุ
46309 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (0.00)กฤติยาณี ยอดรักษ์
46409 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)แพรวนภา อินทร์นุช
46509 ส.ค. 64วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.5 (100.00)ชลีพันธ์ ลัดดาหอม
46609 ส.ค. 64การศึกษาปฐมวัย อ.2 (100.00)ภัทรญา รัชชศิริธนา
46709 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.6 (100.00)สุริยา คำทอง
46809 ส.ค. 64การศึกษาปฐมวัย อ.2 (96.00)ภัทรพร จันทร์วิเศษกุล
46909 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ป.2 (100.00)นฤมล แสงทอง
47009 ส.ค. 64วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ป.6 (100.00)ขวัญตา พิศเพ็ง
47109 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สันทวดี พางาม
47209 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)สาวิกา จ่าพุลี
47309 ส.ค. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (58.73)ธนทัต นามวัฒน์
47409 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.1 (100.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
47509 ส.ค. 64การศึกษาปฐมวัย อ.3 (100.00)ศศิธร ธรรมบรรเทิง
47609 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.1 (100.00)จงจิต ทับทิมสำโรง
47709 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.4 (100.00)นันทินี กงแก้ว
47809 ส.ค. 64คณิตศาสตร์ ป.5 (100.00)นันทินี กงแก้ว
47909 ส.ค. 64ประวัติศาสตร์ ป.4 (100.00)กชพร สุวรรณมณี
48006 ส.ค. 64ภาษาไทย ป.6 (100.00)มณีรัตน์ สุขอุ้ม
48106 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (47.27)สุชญา สุวรรณมณี
48206 ส.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (47.06)สุชญา สุวรรณมณี
48302 ส.ค. 64หน้าที่พลเมือง ม.3 (79.37)ธนทัต นามวัฒน์
48402 ส.ค. 64ภาาาอังกฤษพื้นฐาน ป.4 (100.00)สุภาภรณ์ บุญตัว
48530 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (58.18)สุชญา สุวรรณมณี
48630 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (23.53)สุชญา สุวรรณมณี
48729 ก.ค. 64สุขศึกษา ม.2 (89.19)ธนทัต นามวัฒน์
48828 ก.ค. 64คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) ม.1 (52.73)ธนทัต นามวัฒน์
48927 ก.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.3 (65.08)ธนทัต นามวัฒน์
49023 ก.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.1 (47.27)ธนทัต นามวัฒน์
49123 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (54.55)สุชญา สุวรรณมณี
49223 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (23.53)สุชญา สุวรรณมณี
49316 ก.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.3 (93.65)ธนทัต นามวัฒน์
49416 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (52.73)สุชญา สุวรรณมณี
49516 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2 (23.53)สุชญา สุวรรณมณี
49610 ก.ค. 64วิทยาการคำนวณ ม.2 (51.35)ธนทัต นามวัฒน์
49709 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1 (58.18)สุชญา สุวรรณมณี
49809 ก.ค. 64ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1 ม.2 (29.41)สุชญา สุวรรณมณี
49926 พ.ค. 64วิชา สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ป.4 (100.00)
50000 -1957 (0.00)
50100 -1957คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) (0.00)ธนทัต นามวัฒน์
50200 -1957คณิตศาสตร์ ป.2 (100.00)