เลิศคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม

โทร: 044-571256

 ตารางสอนครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 1240_ตารางสอนครูต่างชาติ2023.xls (106.50 KB)
 ตารางสอนครูพิเศษ ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 3498_ครูนันทินี.pdf (64.28 KB)  1290_ครูประยง.pdf (63.65 KB)  3432_ครูอัจฉราภรณ์ปรับปรุง.pdf (65.17 KB)
 427_รองกุ้ง.pdf (64.32 KB)  8086_รองนงนุช.pdf (62.58 KB)  7982_รองสัมมนา.pdf (63.40 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 6809_ครูกิตติมา.pdf (65.03 KB)  6456_ครูธนทัต.pdf (66.79 KB)  9838_ครูธนา.pdf (64.56 KB)
 3740_ครูรุ่งนภา.pdf (65.21 KB)  1707_ครูวิจารณ์.pdf (65.32 KB)  6588_ครูวุฒิชัย.pdf (65.32 KB)
 7793_ครูศุภกานต์.pdf (65.39 KB)  9241_ครูสุพิน แก้ไข.pdf (65.28 KB)  7546_อนุชาแก้ไข.pdf (64.20 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 678_ครูมณีรัตน์.pdf (64.63 KB)  1608_ครูขวัญตา.pdf (64.68 KB)  7837_ครูพรทิพย์.pdf (64.10 KB)
 2526_ครูวิโชค.pdf (64.06 KB)  5987_ครูสุณิสา.pdf (64.68 KB)  3059_ครูสุริยา.pdf (63.85 KB)
 8872_ตารางครูมณีรัตน์.pdf (64.64 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 5442_ครูกชพร.pdf (64.52 KB)  5431_ครูชลีพันธ์.pdf (64.09 KB)  9490_ครูธนิตย์แก้ไข.pdf (65.29 KB)
 2587_ครูวิภารัตน์.pdf (64.21 KB)  3794_ครูศุภวดี.pdf (63.97 KB)  3021_ครูไอรัตดา.pdf (64.38 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 9029_ครูกฤตพร.pdf (64.06 KB)  4959_ครูกฤติยาณี.pdf (64.91 KB)  3301_ครูจิราวรรณ.pdf (64.91 KB)
 1113_ครูนริสรา.pdf (63.97 KB)  5897_ครูเยาวลักษณ์.pdf (63.87 KB)  3161_ตารางสอนครูสันต์ฤทัย.pdf (64.96 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 2914_ครูกัลยา.pdf (64.92 KB)  9757_ครูจิตติมา.pdf (65.19 KB)  5503_ครูปิยฉัตร.pdf (65.39 KB)
 9966_ครูพจนา.pdf (64.91 KB)  6192_ครูสุขกาย.pdf (65.12 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.2 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 9173_ครูนฤมล.pdf (64.88 KB)  9019_ครูพิมพ์วรา.pdf (64.99 KB)  9640_ครูศิริลักษณ์.pdf (65.25 KB)
 1738_ครูสันทวดี.pdf (65.06 KB)  1213_ครูออมสิน.pdf (64.88 KB)
 ตารางสอนครูสายชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 เอกสารงานวิชาการ
 2255_ครูเกษราภรณ์.pdf (65.79 KB)  3402_ครูจงจิต.pdf (65.01 KB)  4849_ครูวรรณา.pdf (65.03 KB)
 4481_ครูศันสนีย์.pdf (63.63 KB)  2325_ครูสุกัญญา.pdf (65.44 KB)  1875_ครูอำนวย.pdf (64.85 KB)
นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้