เลิศคุณธรรม ล้ำวิทยา พัฒนาสังคม

โทร: 044-571256

   โรงเรียนสังขะวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยในภาคเช้าประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้น อ.2-ป.3 และ ในภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.4-ม.3 โดยมีนายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารรวมทั้งหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 ฝ่าย ชี้แจงนโยบายในการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการสอบ RT เต็ม 100 และNT O-NET สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ LINE ALBUM ประชุมผู้ปกครอง 66 ๒๓๐๕๒๑ 18

นโยบาย Cookie

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณกด “ยอมรับ” หรือใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อ ถือว่าคุณยินยอมให้มีการใช้งานคุกกี้