โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นายอดิศักดิ์ เกสรเจริญกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายประยง สันธิ
ตำแหน่ง
ครู คศ.3 ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0910198576
อีเมล
prayongsnth2@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางเยาวลักษณ์ วงศ์ฉลาด
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ศิลปะ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สอนกลุ่มสาระ
ไม่ระบุ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ทุกระดับชั้น
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางประภัสรา อุ่นเนื้อ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวสุธิณี รัตนิล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวศิริวรรณ ขาวิราศ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนรวม
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ธุรการ
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางอัจฉราภรณ์ ประสานรัตน์
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-4267098
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางศิริลักษณ์ ช่วยชู
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/1
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
090-2798111
อีเมล
Siriluck.chouychoo@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวสาวิกา จ่าพุลี
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/2
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-7210125
อีเมล
savigaka@gmail.com
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
ดาวน์โหลดตารางเรียนสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
รายงานผลการจัดส่ง ทว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่นวัตกรรมคุณธรรม โดย นางสาวนุงนุช ศิริจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ data_3422_นวัตกรรม คุณธรรม -นางสาวนงนุช ศิริจันทร์-โร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com