โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางจันทร์ฉาย นฤสาร
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.2/1
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสุพิน เสนาพรหม
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.3/1
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.1/1
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายธนทัต นามวัฒน์
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.2/1
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0839364566
อีเมล
thanathat@skwsc.ac.th

ชื่อ-สกุล
นางสาวกิตติมา สาลิวงษ์
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.1/1
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายบุญคุ้ม ภูบินบก
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.1/2
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางศุภกานต์ มีศรี
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาชั้น
ม.3/2
สอนช่วงชั้น
ม.1-3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิตติมา ศิลางาม
ตำแหน่ง
ครูอัตราจ้าง
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
อนุบาล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางภัทรพร จันทร์วิเศษกุล
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
อนุบาล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
0644819825
อีเมล
Praew.chanwisetkul@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาวจินตหรา อาษายุทธ
ตำแหน่ง
พนักงานราชการ
สอนกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
อนุบาล
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3854_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_6594_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_4641_ilovepdf_merged.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com