โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางสันทวดี พางาม
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/3
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
082-8695439
อีเมล
Satawadee0722@gmail.co

ชื่อ-สกุล
นายอนุชา อรโมน
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/3
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
084-4775777
อีเมล
0844775777 Anucha4418@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางนฤมล แสงทอง
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/4
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
086-2432985
อีเมล
tuk.sang53@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางพิมพ์วรา ศิริไสย
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.2/5
สอนช่วงชั้น
ป.2
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
062-1986902
อีเมล
Pimwara21112511@gmaiail.com

ชื่อ-สกุล
นางสาววิภารัตน์ ยอดทอง
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.3/
สอนช่วงชั้น
ป.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยฉัตร อินทร์นุช
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.3/2
สอนช่วงชั้น
ป.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
อีเมล
piyachartwinnuch@gmail.com

ชื่อ-สกุล
นางกัลยา สวรรค์จุติ
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.3/3
สอนช่วงชั้น
ป.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0981044859
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางพจนา กงแก้ว
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
สอนกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.3/4
สอนช่วงชั้น
ป.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
-
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวภรกัญ รักดี
ตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.3/5
สอนช่วงชั้น
ป.3
วุฒิการศึกษา
ปริญญาโท
เบอร์โทร
0952249636
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางปนัดดา โสวภาค
ตำแหน่ง
ครู คศ.3
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
ป.4/2
สอนช่วงชั้น
ป.4
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
เบอร์โทร
089-4286119
อีเมล
หน้าที่ 1 2 3 4 5
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3854_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_6594_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_4641_ilovepdf_merged.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com