โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนคนเก่ง
 


   โรงเรียนสังขะวิทยาคม ขอแสดงความชื่นชมและยินกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการ อําเภอสตึกจัดการประกวดแข่งขันวาดภาพ ในเทศกาลกินปลาน้ำมูล และงานกาชาดอําเภอสตึก ประจําปี 2566 รุ่นระดับอายุไม่เกิน 13 ปี (สีชอล์ค), รุ่นระดับอายุไม่เกิน 19 ปี (สีโปสเตอร์), รุ่นประชาชนทั่วไป (สีอะคริลิค) ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผลการแข่งขันดังนี้

รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลชมเชย เงินรางวัล500 บาท เด็กหญิงกฤษฏ์ติญากร ขยันทำ

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินรางวัล 1500 บาท เด็กหญิงนวรัตน์ จันทริย์วงษ์ และ

รางวัลชมเชย เงินรางวัล 500 บาท เด็กหญิงสริตา พัตรสิงห์

ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำ

 

 


-

-

-

-

-

-

-

-
หน้าที่ 1
บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com