โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   ทว.ระดับประถมศึกษา-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลางปี 65
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
8850_2565-p1-1-กิจกรรม.xls (112.50 KB) 4327_2565-p1-2-กิจกรรม.xls (112.00 KB) 1197_2565-p1-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
6302_2565-p1-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 849_2565-p1-5-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 9956_2565-p2-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
4326_2565-p2-2-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 3731_2565-p2-3-กิจกรรม.xls (111.50 KB) 6765_2565-p2-4-กิจกรรม.xls (111.50 KB)
8246_2565-p2-5-กิจกรรม.xls (111.00 KB) 4517_2565-p3-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 8613_2565-p3-2-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9781_2565-p3-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 1229_2565-p3-4-กิจกรรม.xls (116.00 KB) 2620_2565-p3-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
9727_2565-p4-1-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 7114_2565-p4-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 570_2565-p4-3-กิจกรรม.xls (115.50 KB)
7503_2565-p4-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 2257_2565-p4-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 5586_2565-p5-1-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
3430_2565-p5-2-กิจกรรม.xls (113.50 KB) 6617_2565-p5-3-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5428_2565-p5-4-กิจกรรม.xls (114.00 KB)
4563_2565-p5-5-กิจกรรม.xls (114.00 KB) 5084_2565-p6-1-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 5735_2565-p6-2-กิจกรรม.xls (115.00 KB)
5501_2565-p6-3-กิจกรรม.xls (115.00 KB) 8179_2565-p6-4-กิจกรรม.xls (115.50 KB) 4158_2565-p6-5-กิจกรรม.xls (115.50 KB)บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 04 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com