โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   ทว.ระดับประถมศึกษา-คุณลักษณะ กลางปี 65
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
2621_2565-p1-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 3860_2565-p1-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 8956_2565-p1-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB)
6569_2565-p1-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 3952_2565-p1-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.00 KB) 8362_2565-p2-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (111.00 KB)
2377_2565-p2-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 6154_2565-p2-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 1949_2565-p2-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (110.50 KB)
5947_2565-p2-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.00 KB) 164_2565-p3-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 2924_2565-p3-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
4138_2565-p3-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 6965_2565-p3-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 8161_2565-p3-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
7259_2565-p4-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 1374_2565-p4-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB) 2584_2565-p4-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)
1678_2565-p4-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7632_2565-p4-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 3367_2565-p5-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (109.50 KB)
5055_2565-p5-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (112.50 KB) 9113_2565-p5-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.00 KB) 3921_2565-p5-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB)
3209_2565-p5-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (113.50 KB) 2604_2565-p6-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9157_2565-p6-2-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (114.50 KB)
776_2565-p6-3-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 7538_2565-p6-4-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB) 9421_2565-p6-5-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.xls (115.00 KB)บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 04 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com