โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   ทว.ระดับประถมศึกษารายวิชาพื้นฐาน-เพิ่มเติม กลางปี 65
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
7396_2565-p1-1-วิชา.xls (106.50 KB) 6714_2565-p1-2-วิชา.xls (113.00 KB) 8797_2565-p1-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2519_2565-p1-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8025_2565-p1-5-วิชา.xls (106.50 KB) 9754_2565-p2-1-วิชา.xls (109.00 KB)
7841_2565-p2-2-วิชา.xls (106.00 KB) 7471_2565-p2-3-วิชา.xls (108.00 KB) 7218_2565-p2-4-วิชา.xls (106.00 KB)
1140_2565-p2-5-วิชา.xls (106.00 KB) 4593_2565-p3-1-วิชา.xls (106.50 KB) 8661_2565-p3-2-วิชา.xls (106.00 KB)
9236_2565-p3-3-วิชา.xls (106.00 KB) 74_2565-p3-4-วิชา.xls (106.50 KB) 4955_2565-p3-5-วิชา.xls (106.50 KB)
6900_2565-p4-1-วิชา.xls (106.50 KB) 2560_2565-p4-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5213_2565-p4-3-วิชา.xls (106.50 KB)
2596_2565-p4-4-วิชา.xls (106.50 KB) 1811_2565-p4-5-วิชา.xls (106.50 KB) 1850_2565-p5-1-วิชา.xls (109.50 KB)
7539_2565-p5-2-วิชา.xls (106.50 KB) 5557_2565-p5-3-วิชา.xls (107.00 KB) 6126_2565-p5-4-วิชา.xls (109.50 KB)
2615_2565-p5-5-วิชา.xls (107.50 KB) 621_2565-p6-1-วิชา.xls (106.00 KB) 2994_2565-p6-2-วิชา.xls (106.00 KB)
6571_2565-p6-3-วิชา.xls (106.00 KB) 9484_2565-p6-4-วิชา.xls (106.50 KB) 8061_2565-p6-5-วิชา.xls (106.50 KB)บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 04 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com