โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   ทว.ประถมศึกษาอ่านคิดวิเคราะห์ ปลายปี-64
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
9242_2564-p1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (110.00 KB) 2941_2564-p1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (109.50 KB) 9863_2564-p1-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
5156_2564-p1-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB) 3307_2564-p1-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB) 7273_2564-p2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
209_2564-p2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (112.50 KB) 3222_2564-p2-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB) 2833_2564-p2-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.00 KB)
7678_2564-p2-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 8486_2564-p3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 3903_2564-p3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
3634_2564-p3-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (107.50 KB) 2570_2564-p3-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB) 5180_2564-p3-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (113.50 KB)
3120_2564-p4-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 7909_2564-p4-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 9468_2564-p4-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
9014_2564-p4-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4605_2564-p4-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (115.00 KB) 4119_2564-p5-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
4435_2564-p5-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 9251_2564-p5-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (112.50 KB) 1692_2564-p5-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
6434_2564-p5-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 4243_2564-p6-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 4110_2564-p6-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.00 KB)
4319_2564-p6-3-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (110.50 KB) 7043_2564-p6-4-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB) 1049_2564-p6-5-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน.xls (114.50 KB)
556_2564-ประถม-1-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 2.rar (2.25 MB)บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 11 มีนาคม 2565
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com