โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   กำหนดการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลประจำปี 2563
 
กรณีเว็บไม่สามารถแสดงไฟล์ได้ [ คลิกไฟล์แนบ (155.7 KB) ]