โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
   ทว.ระดับมัธยมศึกษา-อ่านคิดวิเคราะห์ ภาคเรียนที่ 1-65
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
3700_2565-m1-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB) 1238_2565-m1-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.50 KB) 3347_2565-m2-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (112.00 KB)
6156_2565-m2-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (113.00 KB) 1850_2565-m3-1-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB) 4077_2565-m3-2-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ.xls (111.00 KB)บันทึกโดย : Aministrator
วันที่ : 04 ตุลาคม 2565
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดตารางสอนสำหรับคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
ดาวน์โหลดตารางเรียนสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ชั้น ป.1 ถึง ม.3
รายงานผลการจัดส่ง ทว. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ห้อง IEP ปีการศึกษา 2565
เผยแพร่นวัตกรรมคุณธรรม โดย นางสาวนุงนุช ศิริจันทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
[ data_3422_นวัตกรรม คุณธรรม -นางสาวนงนุช ศิริจันทร์-โร.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com