โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
คลิปกิจกรรม/ภาพข่าว สังขะวิทยาคม
 


การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ ชั้น ป.5

VTR ประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น ปีงปบระมาณ 2564

VTR แนะนำผู้สมัครประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2564

VTR การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

คอมพิวเตอร์กราฟิก By ครูเต๋า การใช้เครื่องมือดราฟภาพลายเส้นจากต้นแบบ

รูปหลายเหลี่ยม ชั่วโมงที่ 4 หน่วยที่ 7

รูปหลายเหลี่ยม ชั่วโมงที่ 3 หน่วยที่ 7

รูปหลายเหลี่ยม คณิตศาสตร์ ป.6 บทที่ 7 (ทบทวน 7.1)

รูปหลายเหลี่ยม ชั่วโมงที่ 2 คณิตศาสตร์ ป.6 หน่วยที่ 7

ด้วยรักและผูกพัน ครูอลิสา เชิดดี

แนะนำโรงเรียนสังขะวิทยาคมปีการศึกษา 2563

เบอร์ 3 พรรคเหลืองดำร่วมใจพัฒนา

เบอร์ 1 พรรคร่วมใจช่วยพัฒนา

เบอร์ 2 พรรคสังขพัฒน์

6 ขั้นตอนการเลือกตั้งสภานักเรียนออนไลน์

8 มาตรการจัดการเรียนสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019

รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดนักเรียนชั้นอนุบาล

สวัสดีปีใหม่ 2563

ทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.10

พิธีทบทวนคำปฏิญาณ

หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศล่าสุด

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ data_4976_322305.pdf ]
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมเพื่อเข้าห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
[ data_806_ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อม IEP ป.1.pdf ]
ประกาศผลการประเมินความพร้อมนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2566
[ 67902040_ประกาศผลการประเมินความพร้อมเข้าเรียนห้องIEP-66.pdf ]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
[ data_1700_เอกสารที่สแกน.pdf ]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_5848_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๒ล/๕๗-ก ด้วยวิธีประกวตราตาอีเล็กทรอนิกส์
[ data_4865_เอกสารแนบท้ายประกาศ.pdf ]
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_3168_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาเรียนแบบ 212ล./57-ก
[ data_8187_ประกาศราคาจ้างก่อสร้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
[ data_2286_ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
[ data_2421_ilovepdf_merged.pdf ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com