โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 
ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้างการบริหารงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่(3)
O5 ข้อมูลการติดต่อ
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง(6)
ข่าวประชาสัมพันธ์

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์

O8 Q&A (ถามตอบ)
O9 Social Network
การดำเนินงาน

O10 แผนดําเนินงานประจําปี(6)
O11 รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการ ดําเนินงานประจําปี
คู่มือปฏิบัติงาน

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน(3)
การให้บริการ

O14-คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ(2)
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานความพึงพอใจในการให้บริการ(1)
O17 E-service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน(1)
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี(1)
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(1)
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจําปี(1)
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(1)
O26 การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(3)
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(4)
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(1)
O30 ช่องทางการแจ้งเรื้องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(1)
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี(1)
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต(1)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำรอบ 6 เดือน
O41 รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com