โรงเรียนสังขะวิทยาคม
 
: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 <-->
 

แบบรายงาน ทว.1 ภาคเรียนที่ 1/2564เอกสารงานวิชาการ
8398_2564-ประถม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.rar (2.27 MB) 7594_2564-ประถม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.rar (2.26 MB) 7482_2564-ประถม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม.rar (2.20 MB)
5043_2564-มัธยม-1-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.rar (465.45 KB) 4625_2564-มัธยม-1-คุณลักษณะอันพึงประสงค์.rar (459.44 KB) 1801_2564-มัธยม-1-วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม.rar (456.70 KB)
2093_2564-มัธยม-1-อ่านคิดวิเคราะห์.rar (462.58 KB)
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 64เอกสารงานบริหารบุคคล
ปฏิทินการเรียนปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
6886_ปฎิทินการเปิดเรียน ๑ ๖๔ on site.xlsx (377.39 KB)
รายชื่อนักเรียนติดเอกสาร ปพ.5 ปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
6606_รายชื่อนักเรียนติดปพ. 5 ปีการศึกษา 2564 ภาคเรี.xls (282.00 KB)
หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ สพฐเอกสารงานบริหารบุคคล
ระเบียบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯเอกสารงานบริหารบุคคล
โปรแกรมแปลง pdf to jpgเอกสารอื่นๆ
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณเอกสารงานบริหารงบประมาณ
9169_คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ.docx (2.26 MB)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคลเอกสารงานบริหารบุคคล
8999_คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล.docx (2.88 MB)
ที่ ๑๖๗ / ๒๕๖๔ เรื่องมอบหมายการสอนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คำสั่งโรงเรียน
7022_มอบหมายการสอน 2564.pdf (167.74 KB) 5130_มอบหมายการสอน 2564.pdf (167.89 KB)
ที่ ๑๖๘/ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งและมอบหมายงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔คำสั่งโรงเรียน
6170_คำสั่งมอบหมายงาน 64(10พ.ค.64).pdf (729.01 KB) 291_คำสั่งมอบหมายงาน 64(30เม.ย.64).doc (554.00 KB)
ตารางเรียนและตารางสอนปีการศึกษา 2564เอกสารงานวิชาการ
9548_ตารางสอนครูสาย ป.4ปี64.xls (122.00 KB) 7116_ตารางสอนครูสาย ป.3 ปี64.xls (125.50 KB) 965_ตารางสอนครูสาย ป.2 ปี64.xls (110.50 KB)
39_ตารางสอนครูสาย ป.1ปี64.xls (110.50 KB) 9279_ตารางสอนครูพิเศษ64.xls (164.00 KB) 3246_ตารางสอนครูต่างชาติ.xls (106.50 KB)
6486_ตารางเรียนสายมัธยม 1-2564 ใหม่.xls (128.50 KB) 5599_ตารางสอนครูสาย ป.6ปี64.xls (115.00 KB) 5242_ตารางเรียนสายป.5ปี64.xls (111.50 KB)
7656_ตารางเรียนสายป.4ปี64.xls (109.00 KB) 6441_ตารางเรียนสายป.3ปี64.xls (117.00 KB) 833_ตารางเรียนสายป.2 ปี 64.xls (113.00 KB)
9028_ตารางเรียนสายป.1ปี 64.xls (115.50 KB) 7453_ตารางสอนครูสาย ป.5 ปี 64.xls (117.00 KB) 1531_ตารางสอนครูสาย ป.6ปี64.xls (115.00 KB)
1767_ตารางสอนครูสายมัธยมศึกษา 1-2564 ใหม่.xls (157.00 KB) 2397_ตารางสอนครูสาย ป.5 ปี 64.xls (117.00 KB)
แบบประเมินโครงการปี 63เอกสารงานบริหารทั่วไป
1979_แบบประเมินโครงการ63.docx (123.75 KB)
แบบฟอร์มโครงการปี 64เอกสารงานบริหารทั่วไป
2708_แบบฟอร์มโครงการ 64.docx (47.02 KB) 9966_มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย และขั้นพื้นฐาน 2561.docx (18.29 KB)
ดาวน์โหลดเอกสาร ทว.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563เอกสารงานวิชาการ
8653_6312_ทว.1ภาคเรียนที่ 2 มัธยม 2563.rar (1.79 MB) 9752_4333_ทว.1 ภาคเรียนที่ 2 ประถม 2563.rar (8.93 MB) 3271_โปรแกรมWinrar.exe (8.28 MB)
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลเอกสารงานบริหารบุคคล
6155_SARครู-63 แบบใหม่ 3 มาตรฐาน.docx (155.70 KB) 2607_SAR ครูปฐมวัย.doc (363.00 KB)
ไฟล์จัดกิจกรรม Word Search ป.2สื่อการเรียนการสอน
3346_1 WORD SEARCH.docx (35.59 KB) 5161_26 WORD SEARCH ป.2.pdf (131.25 KB) 4154_25 WORD SEARCH ป.2.pdf (131.79 KB)
6730_24 WORD SEARCH ป.2.pdf (130.96 KB) 1031_23 WORD SEARCH ป.2.pdf (129.42 KB) 5042_22 WORD SEARCH ป.2.pdf (130.10 KB)
3060_21 WORD SEARCH ป.2.pdf (131.23 KB) 2741_20 WORD SEARCH ป.2.pdf (131.41 KB) 2128_19 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.80 KB)
9723_18 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.64 KB) 4165_17 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.01 KB) 6692_16 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.61 KB)
4328_15 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.53 KB) 6088_14 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.47 KB) 6073_13 WORD SEARCH ป.2.pdf (132.75 KB)
ตารางเรียนและตารางสอนสายชั้น ป.4-63เอกสารงานวิชาการ
774_ตารางสอนครูสาย ป.4.xls (118.00 KB) 9246_ตารางเรียนสายป.4.xls (113.00 KB)
รายชื่อนักเรียนสำหรับติดเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2-2563เอกสารงานวิชาการ
2186_รายชื่อนักเรียน ติดปพ.5 ปีกาศึกษา 2563 ภาคเรี.xls (518.50 KB) 7168_รายชื่อนักเรียน ติดปพ.5 ภาษาอังกฤษ ปีการศึ.xls (553.00 KB)
เอกสารกองทุนหลวงปู่เจียมฯเอกสารงานบริหารงบประมาณ
9975_591_กองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโยฯ.docx (1.34 MB) 7269_ใบสมัครขอรับทุนนักเรียนยากจนและขาดแคลน.pdf (89.04 KB) 9672_รวมเอกสารกู้เงินสวัสดิการกองทุนหลวงปู่เจียม.pdf (121.89 KB)
หน้าที่ 1 2 3
ข่าวประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์คุณครูทุกท่านดาวน์โหลด แบบรายงาน ทว.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ห้องปกติ) (5)
ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียน IEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
[ data_7914_93639-แปลง.pdf ]
กำหนดการส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคลประจำปี 2563
[ data_1989_SARครู-63 แบบใหม่ 3 มาตรฐาน.docx ]
แจ้งคุณครูทุกท่านดาวน์โหลด รายชื่อนักเรียนสำหรับติดเอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 2-2563 (2)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อคอมพิวเตอร์
[ data_8515_flash_230523051713.docx ]
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์โรงเรียนสังขะวิทยาคม สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนสังขะวิทยาคม ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: 044-571256 Email: contact@skwsc.ac.th © 2020. All Rights Reserved.
  ออกแบบและพัฒนาโดยครูธนทัต นามวัฒน์ Easy-Design Sangkha e-mail : easythanathat@gmail.com