:: โรงเรียนสังขะวิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ::
 

เอกสารแนบท้ายทั้งหมด
(1) 289_ห้องเรียนที่ 2.pdf (27.78 KB)
(2) 1348_ห้องเรียนที่ 1.pdf (27.87 KB)
(3) 5582_สิ่งที่ผู้ปกครองต้องเตรียมและ QR-Code ห้องเรียน.pdf (158.72 KB)
(4) 2109_ห้องเรียนที่ 3.pdf (27.84 KB)
(5) 3899_ห้องเรียนที่ 5.pdf (32.17 KB)